Vitajte na stránke Národopisného múzea Sebechleby. Múzeum sa nachádza v katastri obce Sebechleby na území niekdajšieho Hontu, ponúka prehľad tradičnej miestnej ľudovej kultúry, architektúry, zvykov a prezentuje pohostinnosť obyvateľov Sebechlieb. Múzeum je umiestnené v srdci jedinečnej vinárskej osady "Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora" obklopenej prekrásnou prírodou Štiavnických vrchov.
 
Tešíme sa na Vašu návštevu.
 

 

Osada Stará Hora v Sebechleboch

V chotári obce sú na dvoch miestach zoskupené vinohradnícke pivnice a domčeky s miestnym názvom „chižki“. Prvá sa nazýva Mladá Hora a leží severne dva km od obce, druhým zoskupením je Stará Hora vzdialená od obce západne štyri km. Tieto osady predstavujú dedinskú formu vinohradníctva a vznikali vždy mimo vinohradníckeho obydlia.

Podľa miestných tradícií pivnice vznikli v 16. storočí, keď boli obyvatelia nútení skrývať sa pred Turkami. Na bývanie si hĺbili „diery“ do skál. Uvádza sa, že na týchto miestach sa rozprestierali kedysi lesy, o čom svedčí aj názov osád – Mladá Hora a Stará Hora. Iná tradícia hovorí o banskoštiavnických baníkoch, ktorí vtedajším obyvateľom hĺbili „diery“ na získanie drobných pivníc. Podľa historických správ už v 17. storočí sa pestovalo v obci víno a práve v okolí pivníc boli najlepšie vinice.

Na niektorých pivniciach sú vytesané roky ich vzniku. Zatiaľ najstarší /1707/ a neskorší /1746/ letopočet sa nachádza v osade Stará Hora. Z toho obdobia je aj datovanie kaplnky postavenej v roku 1737. Osadu tvorí skupina vinohradníckych pivníc a „chižiek“ vytvárajúcich hlavný priestor rezervácie pri kaplnke a menej početnejšia skupina vinohradníckych domov pri obecnej pivnici. Medzi nimi sa rozprestiera ovocný sad. Vinohradnícke pivnice vyhĺbené do svahu predstavujú aj najstaršiu formu pivníc. Ich vchody sú pod úrovňou prístupovej cesty. Vinohradnícke „chižki“ postavené na rovine majú vchod do pivnice na úrovni cesty. Nad pivnicou je prípravňa a vedľa nej obytná časť.

Stavebným materiálom je kameň, steny sú vymazané hlinou a obielené vápnom. Strechy sú väčšinou valbové, menej už sedlové s doskovými štítmi lomenými malým ostreším. Pôvodnú slamenú krytinu nahradila škridla, ojedinele eternit. Dnes sa tiež vinohradnícke „chižki“ a pivnice využívajú na spracovanie a ukladanie vína, uloženie poľnohospodárskeho náradia a produktov, uloženie sena pod strieškou a na sezónne bývanie. Osada Stará Hora, ktorá je typickou predstaviteľkou formy chotárnych sídiel s charakterom sústredených vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníka, bola pre svoju takmer intaktnú zachovalosť Uznesením vlády Slovenskej republiky v roku 1981 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.